• 033/272-878
  • info@tomcesport.mk

Воздушни пушки

Воздушни пушки

Norica Shoter

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica 56

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Titan

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Dragon

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Atlantic

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Dream Rider

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Dream Hunter

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Marvic 2.0

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Marvic 2.0 Luxe

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Black Eagle

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Storm

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Thor GRS Green Superme

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Thor GRS

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Hawak GRS

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Dragon GRS Evolution Max

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica GRS Evolution

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Spider GRS Camo

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Spider GRS

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Vertekst GRS

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Phantom GRS

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Dead Eye GRS Camo

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта

Norica Dead Eye GRS

Кинетичка енергија 8,7Ј
Брзина на зрно 190 м/с
Продажба со лична карта